Окружная грамота Константинопольскаго патріарха Іереміи II православному Русско-Литовскому и Армянскому духовенству. (1583)

28/01/2014 Martin 0

Окружная грамота Константинопольскаго патріарха Іереміи II православному Русско-Литовскому и Армянскому духовенству, о неправильномъ измѣненіи Христіанскаго лѣтосчисленія папою Римскимъ Григоріемъ XIII, съ подтвержденіемъ не держаться нововведеннаго Календаря, но праздновать дни св. Пасхи и другіе праздники по указанію Пасхаліи, установленной на первомъ Вселенскомъ Никейскомъ Соборѣ, 20 Ноября 1583 года. Іереміа, милостью Божіею архіепископъ Константинополя, Новаго Рима, и вселенскій патріархъ. Понеже церковь старого Рима новомысльными радуется,….. астрономамъ […]

No Picture

Kiedy Kraków był trzecim Rzymem. (1990) Frank Kmietowicz

28/01/2014 Martin 0

„Był mianowicie w grodzie Gnieźnie, książę imieniem Popiel, który miał dwóch synów; a więc przygotowywał wielką ucztę na ich postrzyżyny, na którą sprosił wielu co możniejszych panów i przyjaciół. Zdarzyło się zaś, zgodnie z ukrytym zamiarem Boga, że przybyli tam dwaj podróżni, których nie tylko nie zaproszono na ucztę, lecz zaiste bezprawnie odpędzono od bram grodu, zbiegli na podgrodzie i […]

No Picture

Измѣна Православію путемъ календаря. (1983) Еп. Григорій (Граббе)

28/01/2014 Martin 0

Переходъ Американской Митрополіи на Новый календарь, который тамъ называютъ «Исправленнымъ Юліанскимъ» (хотя на самомъ дѣлѣ онъ является Григоріанскимъ) съ попыткой приспособить его къ православной пасхаліи, невольно вызываетъ интересъ къ этому вопросу. Онъ тѣмъ болѣе значителенъ, что нѣкоторые приходы Митрополіи не принимаютъ этой реформы. Когда же на нихъ стали производить давленіе, они отошли отъ Митрополіи и, желая оставаться вѣрными Церковному Преданію […]