На Винничине сохранилась столетняя подземная церковь, построенная афонским монахом.

21/08/2019 Martin 0

В 1920-х годах прошлого века, в селе Ярышев Могилев-Подольского района Винницкой области афонский монах Агафодор (Шумлянский) построил подземную церковь, – рассказал священник Назарий Давыдовский. История создания этой церкви очень интересна. Основал ее отец Агафадор после того, как вернулся с Афона. Есть информация, что Агафодора звали Андреем, он с юности хотел жить на Афоне, и впоследствии это ему удалось. Там принял […]

W Winnicy zachowała się stuletnia podziemna cerkiew zbudowana przez atoskiego mnicha.

21/08/2019 Martin 0

W latach dwudziestych (pojawienie się sergianizmu – red.) XX wieku w wiosce Jaryszew (w rejonie mohylowskim obwodu winnickiego na Ukrainie) atoski mnich Agafodor (Szumljanskij) zbudował podziemną cerkiew – opowiedział kapłan Nazarij Dawydowskij. Szczególnie ciekawa jest historia powstania tej cerkwi. Zbudował ją ojciec Agafodor po tym jak wrócił z Góry Atos. Znanym jest że Agafodora wcześniej nazywano Andriejem. Od młodzieńczych lat […]