Dzień zejścia Ducha Świętego. Święty arcypasterz Filaret (Wozniesienskij +1985)

07/06/2020 Martin 0

Wczoraj Cerkiew Prawosławna świętowała triumfalne święto Przenajświętszej Trójcy, a dziś druga część tego święta, kiedy Cerkiew wychwala Przenajświętszego Ducha Bożego, Który zstąpił na apostołów i napełnił ich duchową siłą. W sześciopsalmiu padają takie słowa: „Dusza moja, jako ziemia bezwodna Tobie”, to znaczy dusza moja jako ziemia bez wody łaknie Ciebie. Wyobraźcie sobie ziemię, w której znajdują się dobre nasiona, lecz […]

No Picture

Слово на Троицу. Св. Митр. Филаретъ (Вознесенскій +1985)

06/06/2020 Martin 0

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Когда-то великій святитель и учитель Церкви святитель Григорій Богословъ, произнося свою вдохновенную бесѣду въ Праздникъ Св. Троицы, началъ ее словами: «Пятидесятницу празднуемъ, и Духа пришествіе, и предложеніе обѣщанія, и надежды исполненіе». И дальше въ этой вдохновенной бесѣдѣ онъ говоритъ: «Духъ Святый бѣ присно, есть и будетъ, не бѣ начинаяй, не бѣ престаяй, […]

No Picture

Ὁ Ἀρειανισμὸς παλαιὰ καὶ ὁ Νεο-αρειανισμὸς στὴν ἱστορία καὶ σήμερα (2020) Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος

04/06/2020 Martin 0

+Ἐπισκόπου Γαρδικίου Κλήμεντος Ἑορτάσαμε τοὺς Ἁγίους Πατέρες τῆς Α΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου στὴν Νίκαια τῆς Βιθυνίας τὸ 325 μ.Χ., οἱ ὁποῖοι κατετρόπωσαν τὴν αἵρεση τοῦ Ἀρειανισμοῦ. Ἐπρόκειτο γιὰ πάρα πολὺ ἐπικίνδυνη ἐπιβουλὴ κατὰ τῆς πίστεως στὴν Θεότητα τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἡ ὁποία ἔπληττε τὸ Μυστήριο τῆς Ἁγίας Τριάδος καὶ βέβαια ἀποστεροῦσε τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὴν δυνατότητα τῆς σωτηρίας. Ὅλος […]