Dobrego i udanego postu filipowego! Biskup Klemens

28/11/2020 Martin 0

Drodzy Ojcowie, Bracia i Siostry, Życzę dobrego postu przed Bożym Narodzeniem! Okres (lżejszego) postu powinien być okazją do lepszego pokajania, modlitwy, powściągliwości i miłości. Smutne wydarzenia w naszej ojczyźnie i na całym świecie niech uczynią nas bardziej wrażliwymi, a nasze serca zmiękczą abyśmy lepiej czuli ból ludzi. Niech Gospodzin przyjmie naszą małą czy wielką ofiarę, obdarzy nas cierpliwością i duchowym […]

No Picture

ВЛАСТЬ И НАЧАЛЬСТВО. К. П. Побѣдоносцевъ († 1907 г.)

28/11/2020 Martin 0

Есть въ душахъ человѣческихъ сила нравственнаго тяготѣнія, привлекающая одну душу къ другой; есть глубокая потребность воздѣйствія одной души на другую. Безъ этой силы люди представлялись бы кучею песчинокъ, ничѣмъ не связанныхъ и носимыхъ вѣтромъ во всѣ стороны. Сила эта естественно, безъ предварительнаго соглашенія, соединяетъ людей въ общество. Она заставляетъ, въ средѣ людской, искать другого человѣка, къ кому приразиться, кого слушать, […]

No Picture

Новая демократія. К. П. Побѣдоносцевъ († 1907 г.)

28/11/2020 Martin 0

Что такое свобода, изъ-за которой такъ волнуются умы въ наше время, столько совершается безумныхъ дѣлъ, столько говорится безумныхъ рѣчей, и народъ такъ бѣдствуетъ? Свобода, въ смыслѣ демократическомъ, есть право власти политической, или, иначе сказать, право участвовать въ правленіи государствомъ. Это стремленіе всѣхъ и каждаго къ участію въ правленіи не находитъ себѣ до сихъ поръ вѣрнаго исхода и твердыхъ границъ, но […]

Великая ложь нашего времени. Победоносцев К.П

27/11/2020 Martin 0

Что основано на лжи, не можетъ быть право. Учрежденіе, основанное на ложномъ началѣ, не можетъ быть иное, какъ лживое. Вотъ истина, которая оправдывается горькимъ опытомъ вѣковъ и поколѣній. Одно изъ самыхъ лживыхъ политическихъ началъ есть начало народовластія, та, къ сожалѣнію, утвердившаяся со времени французской революціи идея, что всякая власть исходитъ отъ народа и имѣетъ основаніе въ волѣ народной. Отсюда истекаетъ […]

No Picture

Papocezaryzm a cezaropapizm, czyli o stosunkach państwo-Cerkiew (cz. 1)

26/11/2020 Maksymilian 0

Tak pisał patriarcha rzymski Gelazjusz (+496) o relacjach państwo-Cerkiew: Jeśli władcy świeccy boją się zagarnąć w swoje ręce te sprawy duchowe i uznają, że nie należą one do kompetencji tego, któremu dana jest władza rozstrzygać jedynie o rzeczach ziemskich, a nie rządzić Boskimi, to jakim prawem ośmielają się oni wyrokować o ludziach, którym powierzone jest kierowanie sprawami Bożymi” Zdarzało się […]

No Picture

Żywot św. Nauma Ochrydzkiego (X wiek)

25/11/2020 Maksymilian 0

Miesiąca grudnia 23 dzień Wspomnienie prepodobnego ojca naszego Nauma Bracia, niech nie pozostanie niewspomnianym Naum – brat błogosławionego Klemensa, jego towarzysz i współcierpiętnik, z którym wycierpieli wiele od heretyków. Kiedy wyświęcono Klemensa na biskupa, sam pobożny car Symeon zaprosił Nauma, jego towarzysza, do nauczania w jego miejsce. I żył czyniąc te same miłe Bogu uczynki, i pozostał czystym od dzieciństwa […]

No Picture

Święty Serafim (Sobolew) o władzy carskiej

25/11/2020 Maksymilian 0

Możliwe, że niektórzy z czytających naszą książkę – pisze święty Serafim, – przedstawią taki zarzut: jeśli upadek Rosji nastąpił z powodu odejścia narodu od wiary prawosławnej, co było spowodowane głównie antycerkiewnymi reformami samodzierżawnego cara Piotra I, to po co wzywać naród rosyjski do przywrócenia samodzierżawnej władzy carkiej? Przecież na rosyjskim tronie znów może pojawić się car, który podobnie jak Piotr […]

No Picture

Wyznanie wiary patriarchy Dozyteusza – dokument Soboru Jerozolimskiego (1672)

20/11/2020 Maksymilian 0

Wyznanie wiary patriarchy Jerozolimy Dozyteusza przyjęte na Soborze Jerozolimskim 1672 roku ____________________________________ List okolny Patryarchów Wschodnio-Katolickiej Cerkwi o wierze prawosławnej. Przełożył z rosyjskiego w narzecze polskie: J*** Korekt dokonał: I.B. Warszawa 1843 Jeremiasz, Najświętszy nowego Rzymu Konstantynopola i powszechny Patryarcha. Atanazy, Najprzewielebniejszy Patryarcha miasta Bożego Antyochii. Chryzanft, Najprzewielebniejszy Patryarcha miasta świętego Jeruzalem, i znajdujący się przy Nas przewielebni Arcypasterze, to jest: […]

No Picture

The Gadarenes of our Days

11/11/2020 Martin 0

An Article by His Eminence, Metropolitan Chrysostomos of Attica and Boeotia Monday November 9, 2020 It is obvious that we are living in unprecedented situations with rapidly changing developments worldwide, with the occasion given by the deadly pandemic – as they call it – of coronavirus. From the moment they imposed measures for the protection of the citizens, many things […]

«Οι Γαδαρηνοί των ημερών μας» Άρθρο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αττικής και Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου

11/11/2020 Martin 0

Είναι πασιφανές ότι ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις με όλη τη πορεία και τις ραγδαίες εξελίξεις παγκοσμίως, αφορμής δοθείσης της θανατικής πανδημίας -όπως την αποκαλούν- του κορωνοϊού. Από τη στιγμή που επιβλήθηκαν τα μέτρα για τη προστασία του πολίτη, πολλά ειπώθηκαν ιδιαιτέρως από τα ιντερνετικά κανάλια δημιουργώντας στη σκέψη των απλών πολιτών μόνο σύγχυση εξαιτίας των αντίθετων απόψεων των ανθρώπων της λεγομένης […]