Благое непослушание или худое послушание? проф. Феодор Зисис

16/11/2017 Chrystoforos 0

Протоиерей Феодор Зисис, профессор Фессалоникского университета им. Аристотеля Благое непослушание или худое послушание? Πρωτοπρεσβύτερος Θεόδωρος Ζήσης Κακή ὑπακοή καί ἁυία ἀνυπακοή Θεσσαλονίκη, 2006. Перевод с греческого. – Москва: Святая Гора, 2009. Протоиерей Феодор Зисис, профессор богословского факультета Фессалоникского университета имени Аристотеля (ФУА)[1], родился в 1941 году на острове Tacoc[2] в селении Панагия, в семье священника. В 1965 году он окончил […]

Listy św. Jana (Maksymowicza) arcypasterza Szanghajskiego do greckich starostylników. (1958 r.)

16/11/2017 Chrystoforos 0

Święty Jan znajdował się w modlitewnej jedności z prawdziwie prawosławnymi grekami, których popierał. Gotów był dokonać chirotonii nad greckimi starostylnymi kapłanami. Koniec końców, hierarchowie Ruskiej Zagranicznej Cerkwi Prawosławnej wyświęcili w 1960 i 1962 roku biskupów dla greckiej Cerkwi (zachowującej kalendarz ojców) za zgodą i z pełnym poparciem świętego Jana.

Письма свят. Iоанна Шанхайскаго къ греческимъ старостильникамъ.

13/11/2017 Chrystoforos 0

Въ связи съ праздникомъ свят. Iоанна Максимовича († 19.6.1966 цер. кал.), архiепископа Шанхайскаго и Санъ-Францисскаго, iерарха-чудотворца и миссiонера Русской православной церкви заграницей, прославленнаго Богомъ въ нетлѣнныхъ мощахъ, публикуемъ два письма изъ архива нашего Священного Синода. Речь идётъ о письмахъ, которые свят. Iоаннъ адресовалъ представителямъ нашей Церкви (Греческой православной старостильной церкви -пер.), и изъ которыхъ виденъ его интересъ и поддержка нашей […]

Żywot Św. Męcz. Nicefora

13/11/2017 Chrystoforos 0

Święty męczennik arcydiakon Nicefor (Parasches−Kantakuzen) urodził się w latach 40. XVI w. Przejawiał wyjątkową energię w obronie nauki i tradycji Prawosławia. wystąpił zdecydowanie za zachowaniem starego kalendarza. Spotkał się też z problemem unii, która doświadczyła nie tylko Rzeczpospolitą, ale również Mołdawię.