No Picture

Битката за истинското православие.

16/09/2018 Martin 0

Хроника на събитията от началото на ХХ век, касаещи Православната Църква и отстъплението от нея. 1. Светият патриарх Тихон и основаването на Катакомбната Църква и РПЗЦ. 1917 г. / Свикан е Всерусийски Църковен Събор, на който митрополит Тихон (Белавин) е избран за патриарх. 1918 г. / Всерусийски Поместен Събор, под председателството на патриарх Тихон Московски и на цяла Русия, бъдещият […]

Bój za prawdziwe prawosławie.

12/09/2018 Martin 0

to jest kronika wydarzeń z początku XX wieku dotyczących Cerkwi Prawosławnej i odstąpienia od niej +++ 1. Święty Patriarcha Tichon oraz założenie Cerkwi Katakumbowej i RPCZ. 1917 rok – Zwołany jest Wszechrosyjski Cerkiewny Sobór, na którym metropolita Tichon (Bieławin) został wybrany patriarchą. 1918 rok – Wszechrosyjski Sobór, pod przewodnictwem patriarchy Moskwy i Wszechrusi Tichona, przyszłego rosyjskiego męczennika, ogłosił anatemę przeciwko […]

No Picture

Догматическій смыслъ запрещенія второбрачія священнослужителямъ. (1923) Проф. С. Троицкій

06/09/2018 Martin 0

Борьба «духа заблужденія» (1 Іоанна 4, 6) противъ откровеннаго ученія, даннаго и въ Св. Писаніи (1 Тит. 3, 2, 12; Тит. 1, 6) и въ св. Преданіи (Ап. прав. 17, Вас. Вел. 12, Трулльск. 3) о несовмѣстимости второбрачія со священнослуженіемъ, ученія, затрагивающаго вожделѣнія падшей природы человѣческой и потому служившаго предметомъ нападокъ еще съ начала III вѣка [1], особенно обострилась въ послѣдніе […]

О второбрачии духовенства и догматический смысл запрета. Архиепископ Серафим (Соболев, 1950).

06/09/2018 Martin 0

Архиепископ Серафим (Соболев) – выдающийся архипастырь Русской Православной Церкви XX века, подвижник благочестия и поборник чистоты веры Христовой. В своих сочинениях и проповедях он разоблачал заблуждения модернистов и пагубность обновленчества в церковной жизни, указывал на недопустимость участия православных в еретических экуменических организациях и принятие новостильного календаря. Примечательно, что наиболее известные труды Владыки – «Надо ли Русской Православной Церкви участвовать в […]

Pożyteczne dla duszy pouczenia świętego Barsanufiusza i Jana przeciwko Apokatastazie.

06/09/2018 Martin 0

600: Pewien brat zapytał świętego Starca, abba Barsanufiusza: „Nie wiem, ojcze, w jaki sposób trafiłem na księgi Orygenesa, Dydyma i „Kephalaia gnostica” Ewargiusza, oraz ich uczniów. Mówią oni, że dusze ludzkie nie zostały stworzone razem z ciałem, ale istniały wcześniej, będąc czystymi duchami, to znaczy bezcielesnymi. Podobnie aniołowie i demony były czystymi duchami. Ludzie zgrzeszyli i zostali skazani na to […]

No Picture

Свт. Игнатий (Брянчанинов) о латинских подвижниках.

02/09/2018 Martin 0

Очень серьезно относился к различиям в духовном пути восточных и западных подвижников один из величайших русских святых XIX века святитель Игнатий (Брянчанинов) (1807 – 1867). Будущий святитель не принадлежал к сословию духовенства. Он не обучался в духовных школах, но по своей любви к Богу самостоятельно изучил Евангелие и святоотеческое наследие Православной Церкви. Будучи вхож в высшие круги светского общества, он […]

Święty Ignacy Brianczaninow o łacińskich świętych i ascetach.

02/09/2018 Martin 0

„Lepsze są dyskusje o pobożności, aniżeli fałszywa jedność” (Św. Grigorij Bogosłow (Grzegorz Teolog). Słowo 2, 82) Святой Игнатий Брянчанинов) о латинских подвижниках Bardzo poważnie odnosił się on do różnic na ścieżce duchowej wschodnich i zachodnich ascetów (wojowników o wiarę; ros. – подвижников) jeden z największych rosyjskich świętych XIX wieku, Święty Ignacy (Brianczaninow) (1807 – 1867) Przyszły Święty nie należał do […]

No Picture

Прекращение поминовения – не есть раскол. (2018) Монах-зилот Варсонофий

02/09/2018 Martin 0

Часть 1 Прислали интересную статью греческого священника пирейской митрополии Ангелоса Ангелокопулоса «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В РЕШЕНИЕ ВОПРОСА О ПРЕКРАЩЕНИИ ПОМИНОВЕНИЯ» (о правильном истолковании и применении 15 правила Двукратного собора). В ней я нашел несколько своих мыслей и убеждений, вынесенных из изучения данной темы в последнее время. В чем-то я не могу до конца согласиться с отцом Ангелосом, что-то требует проверки и […]

No Picture

Cerkwie kanoniczne – co to znaczy?

02/09/2018 Martin 0

Nowa definicja wkradła się w ostatnich latach do Światowego Prawosłwawia (ang. World Orthodoxy). Światowe Prawosławie zaczęło uznawać Cerkwie na podstawie tego, czy są “kanoniczne”. Poprzez tę nowo przyjętą definicję, aby być “kanoniczną”, Cerkiew musi być w pełnej jedności z Konstantynopolem. Konstantynopol stał się wyznacznikiem przynależności do prawosławia. W rzeczywistości od czasu do czasu pojawiają się doniesienia prasowe, które opisują patriarchat […]

CANONICAL CHURCHES: What Does It Mean ?

02/09/2018 Martin 0

A new definition has crept into World Orthodoxy in recent years. World Orthodoxy has begun to recognize Orthodox Churches on the basis of their being ‘canonical’. By this newly accepted definition, to be ‘canonical’ a church must be in full communion with Constantinople. Constantinople has become World Orthodoxy’s touchstone. In fact, occasionally there are press releases that describe the Patriarchate […]