No Picture

Biblia i kanony o Eucharystii – materiał do polemiki

19/07/2020 Martin 0

CHLEB I WINO W BIBLII 18 Melchizedek zaś, król Szalemu, wyniósł chleb i wino; a [ponieważ] był on kapłanem Boga Najwyższego, 19 błogosławił Abrama, mówiąc:  «Niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi! (Rodz. 14, 18) Mamy słomę i żywność dla naszych osłów oraz chleb i wino dla siebie,… (Sędziów 19, 19) Natomiast dawniejsi namiestnicy, którzy byli […]

Nowości “dogmatyczne” rzymskiego katolicyzmu

19/07/2020 Martin 0

1074 – 1139 r. – wprowadzenie obowiązku przestrzegania “celibatu” “W XI wieku wielu duchownych było żonatych, a wśród nich znajdowali się także i biskupi. Takie sytuacje zdarzały się nawet w Rzymie. Kolejni papieże ponawiali i wprowadzali w życie normy dotyczące bezżenności duchownych. I tak np. Grzegorz VII w 1074 r. pod groźbą ekskomuniki zabronił jakiemukolwiek duchownemu mieć żonę, a wiernym […]

Utrzymywanie wiary w środku kryzysu.

10/07/2020 Martin 0

Z monasteru pod wezwaniem Świętych Męczenników Cypriana i Justyny w Fili (Attyka, Grecja) Utrzymywanie wiary w środku kryzysu Spotkanie informacyjne duchowieństwa i mnichów 1 maja 2020 r. (kal. cer.) W czwartek, 1. maja 2020 r. (kal. cer.), Najprzewielebniejszy Metropolita Cyprian zaprosił duchownych Świątobliwej Metropolii Oroposu i Fili, reprezentantów trzech monasterów Metropolii oraz Zarząd fundacji pożytku publicznego pod wezwaniem św. Filareta […]