ECUMENISM

Początki ekumenicznej herezji jaka podbiła tradycyjnie niegdyś Prawosławne Cerkwie Lokalne sięgają swymi korzeniami wprowadzenia w początkach XX w. nowo kalendarzowej schizmy. Otwarła ona szeroko drzwi dla przyjęcia przez tak zwane Oficjalne Cerkwie pan-herezji ekumenizmu.

Prawosławną odpowiedzią jest zerwanie jedności z herezjarchami i przyłączenie się do kanonicznych hierarchów którzy zachowali  pełnią ortodoksyjnej wiary Chrześcijańskiej.